Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra Bole.no til forbruker.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet inkludert Boles retningslinjer for personvern (Se https://www.bole.no/retningslinjer-for-personvern). Dette blir bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Vi leverer kun til fastlandet Norge og Svalbard.

Sendinger til Svalbard
Dersom du ønsker momsfritak for ordre sendt til Svalbard må det dokumenteres med blankett RD-0032B, som må være påført tollmyndighetenes utførselsattest senest én måned etter at varen ble levert til kjøper.

Informasjon fra Sysselmannen
Mange kommer til Sysselmannen for å få stemplet skjema for momsrefusjon for varer som er kjøpt på fastlandet. Vi presiserer at varen skal være ubrukt og ligge i emballasjen, og den skal vises fram i skranken på sysselmannskontoret.

Du må fylle ut skjemaet under, og besøke Sysselmannen på Svalbard for stempel og underskrift.

https://www.toll.no/no/verktoy/skjema/turistsalg-tilbakebetaling-av-merverdiavgift/

Skjemaet kan skrives ut og skannes, og deretter sendes pr e-post til kundeservice@bole.no

Forbrukerkjøp er blant annet regulert forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.


Definisjon av parter

Selger er:
Bole Norge AS
Registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 974 389 428,
og blir i det følgende benevnt som ”Bole.no”, ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som "du", "deg", "din" eller "ditt".


Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Orientering i nettbutikk
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering eller logg inn
 • Valg av betalings- og leveringmåte
 • Send bestilling
 • Mottak av ordrebekreftelse på e-post

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Bole.no inngår ikke avtaler med personer som ikke er myndige (18 år).

Bole.no reserver seg retten til å nekte en bestilling.


Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom et eller flere av produktetne du har bestilt er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift (MVA). Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi sender dessverre ikke til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder.

Prisene er i stadig endring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi reserverer oss for eventuelle trykk- og skrivefeil i tekst, bilder og linker på våre nettsider. Ved prisjustering på lagt bestilling så informeres du alltid om dette og er da i din fulle rett til å endre eller annullere din bestilling. Alle kampanjepriser gjelder så langt lageret rekker og senest til den datoen angitt inne på hvert respektive produkt.

Falske bestillinger
Blir eventuelle falske bestillinger eller andre bedrageriforsøk oppdaget kommer saken til å bli politianmeldt.


Betaling

Faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr for tiden kr 62, samt forsinkelsesrente på 8,5 % per måned. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Delbetaling
Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr kr 195, termingebyr kr 35: 10,68%.

Har du spørsmål kan du ringe Svea Finans NUF på 73 93 06 70 for mer informasjon.

Allmenne vilkår fra Svea Finans NUF og standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her: http://www.sveawebpay.no/kontovilkar

Kortbetaling
Bole.no tilbyr en sikker kortbetaling med VISA og Mastercard i samarbeid med Svea Finans NUF som er sertifisert etter PCI DSS standarden (Payment Card Industry Data Security Standard). Det innebærer at de oppfyller de strenge sikkerhetskravene for korthåndtering som sammen stilles av de internasjonale merkene Visa, Mastercard mm.

Bole.no aksepterer alle kort tilknyttet VISA og Mastercard i hele Norden. Kortkjøpet skjer direkte hos Svea WebPay og all informasjon er kryptert etter gjeldende standarder og regler. Ingen kortinformasjon håndteres eller spares hos Bole.no

Pengene trekkes direkte fra din konto samtidig med at du godkjenner transaksjonen.

Forskudd
Ved forskudd skal hele orderbeløpet betales til konto i Swedbank, med referanse til ordrenummer, før order sendes.

Tilbakebetalinger
I de tilfeller hvor tilbakebetaling er aktuelt gjøres det i første omgang ved tilbakeføring av penger til kontokort / bankkort eller til en, av deg angitt, bankkonto. Tilbakebetalingen skjer innen noen dager fra saken som årsaket tilbakebetalingen er avsluttet.


Leveringsinformasjon

Vi samarbeider med samtlige større speditører og sammen med dem ser vi til at varene kommer hjem til deg. Varer kan dessverre ikke hentes ut på hovedlageret. Dersom du har valgt å hente varene dine i butikk, får du beskjed om når de kan hentes i butikken.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen og i pakkesporingen fra speditøren. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Etter at bestillingen er gjort mottar du, i løpet av noen dager, en leveringsbekreftelse som angir når varene beregnes å leveres fra vår leverandør. Det leveringstidspunktet som angis er en foreløpig dato. Du som kunde vil få en varsling fra transportselskapet før levering og du får da nærmere informasjon om leveringsdag og tid. Våre hjemleveringer skjer på dagtid om ingenting annet er angitt.

For alle leveringer gjelder transport frem til adressen på kjørbar vei om ikke annet er angitt. Om du bor i leilighet leveres varene til porten (krever kjørbar vei frem).

Ved mottak skal varene inspiseres nøye av mottageren før det kvitteres for mottagelse. Om det finnes synlige skader på emballasjen eller varen ved mottagelse skal dette noteres på fraktseddelen før du kvitterer. Skjulte skader må rapporteres innen 3 arbeidsdager! Det vil si at selv om du ikke skal montere produktet på en stund må det åpnes og kontrolleres.

Reklamasjoner på transportskader som rapporteres inn senere enn dette vil ikke bli godkjente. Transportselskapet stiller ikke fra seg gods uten kvittering fra kunde eller kundes ansvarlige stedfortreder. Dette innebærer at du står ansvarlig for at det finnes noen som kan ta imot og kvittere for godset når leveringen skjer.

Kostnaden for frakt eller hjemlevering finnes spesifisert på din ordrebekreftelse. Noen unntak der fraktkostnaden opplyses i etterkant finnes, se avsnitt nedenfor vedrørende "Levering til øyer" og "Vanskelig håndterbare produkter".

Leveranse til øyer
Ved levering til øyer uten broforbindelse avtales leveringen spesielt med tanke på pris, leveringstidspunkt og transportmetode. Ved ønske om levering til skjærgårdsøyer leverer vi til en fast adresse på fastlandet. Kunden må da ta imot leveringen på fastlandet og deretter selv besørge videre transport til øya. Vennligst oppgi om du ønsker direktelevering til øy allerede ved bestillingstidspunktet da visse varer krever spesialemballasje, dette kan vi hjelpe til med, men normalt mot et kostnadstillegg.

Vanskelig håndterbare produkter
Noen produkter krever hjelp av f.eks. hjullaster ved lossing. Eksempel på den slags varer er forhekk. Bole.no reserverer seg retten til å, ved disse tilfellene, debitere kunden ekstra kostnader som oppstår ved lossing. Dette faktureres i etterskudd. Det er viktig at du som kunde planlegger mottagelsen av varene i forkant. Ved spørsmål angående fraktkostnad, vennligst kontakt Kundetjeneste på 69 84 60 60 eller via kundeservice@bole.no.

Endring av leveringsadresse
Når varen har forlatt lagret går det ikke å endre leveringsadressen. Derfor er det ekstra viktig at du før ordren plasseres og godkjennes, sørger for at leveringsadressen er helt korrekt.


Leveringsalternativer

Om ikke annet er avtalt sendes pakken med Hjemlevering - Leveranse hjem på døren.

Reell frakt tilkommer varer/omfangsrike pakker (120x60x60) som sendes med speditør, som f eks trillebår, vogner, kjettinger, impregnerte stolper, sauenetting, hundgård og flettverknetting til hundgård. Produkter der ekstra frakt tilkommer eller annen informasjon om levering krever annen frakt er disse merket i informasjon om levering. Frakttillegg til øyer kan forekomme. Avlasting av feks trestolper er nødvendig.

Hjemlevering
Leveranse hjem på døren. 220:- eksl. mva per pakke/kolli, gjelder ikke varer over 35 kg/volumvarer og jerntråd.

Produktene leveres på dagtid så langt det er kjørbar vei om du bor i leilighet eller fram til tomtegrensen om du bor i villa. Du blir kontaktet før levering på det telefonnummer du oppga ved bestilling. Transportselskapet angir vanligvis et leveringstidspunkt på ca. 3-4 timer på for- eller ettermiddagen og de krever at en mottaker kvitterer for leveringen. Vi kan dessverre ikke påvirke transportørens tider og leveringsdager. I enkelte mindre områder kan det forekomme att transportøren bare har hjemlevering enkelte dager i uken.

Levering på postkontor/utleveringssted
Leverering på postkontor/utleveringsted, 120:- eksl. mva per pakke/kolli max 20 kg. Gjelder ikke særpakker/omfangsrike pakker.

Noen produkter leveres til et utleveringssted i nærheten av din valgte leveringsadresse. Du får da en melding når varen er fremme og du får et identifikasjonsnummer. Du kan så hente ut ditt produkt når det passer deg, men varen må vanligvis hentes innen 10 dager. Nærmere informasjon får du i forbindelse med leveringen. Varen kan kun hentes ut av personen som står som mottaker. Det er legitimasjonskontroll ved uthenting av varen.

Levering utenfor Norge
Bole.no leverer kun ordre til Norge.

For levering til øvrige nordiske land, besøk våre lokale sider:

Sverige: https://www.bole.se

Leveringsforsinkelser
Ved forsinkelser informeres du om mulig alltid om dette. Anledninger til forsinkelser kan f.eks. være når en leverandør ikke lever opp til sine forpliktelser mot oss. Skulle en forsinkelse oppstå har kunden rett til å, uten kostnad, heve kjøpet. OBS! Dette gjelder ikke produkter som ikke er lagerførte og som produseres etter kundens bestilling. I så fall må forsinkelsen være av betydelig art.

Bole.no kompenserer ikke for leveringsforsinkelser. Bestill ikke håndverkere, veterinær, smed eller andre tjenester før du har kontrollert at du har mottatt rett produkter og at ingen skader har oppstått under leveransen.

Transportrisiko
Alle skader som kan oppstå under transporten hjem til deg står Bole.no for. Om du ved mottagelse mot formodning skulle oppdage at forsendelsen har transportskader, enten på produktet eller på emballasjen, ber vi deg allerede der melde dette til speditøren ved å notere skaden på fraktseddelen før du kvitterer.

Meld så skaden til vår Kundetjeneste-avdeling så vi kan hjelpe deg så godt som mulig med reklamasjonen. Det samme gjelder for eventuelle skjulte skader som oppdages på forsendelsen. Vi ber deg gjøre skadebeskjeden til oss senest innen 3 arbeidsdager fra du har mottatt leveringen. Det er derfor viktig at du pakker opp og inspiserer dine produkter nøye etter du har mottatt disse.

Om skade har oppstått skal du ikke bruke produktet, men skal omgående kontakte vår Kundetjeneste på 69 84 60 60 eller via kundeservice@bole.no. Det er også viktig at du tar vare på emballasjen så skaden skal kunne besiktiges ved behandling av saken. Avhengig av skadens omfang så byttes enten produktet eller så sendes det en reparatør hjem til deg for å fikse feilen.

Delt ordre
Ved større bestillinger kan det skje at ordren deles opp i flere leveringer. Dette skjer spesielt når ordren inneholder varer fra forskjellige produsenter. Ved spørsmål om delt levering vennligst kontakt vår Kundetjeneste på 69 84 60 60 eller via kundeservice@bole.no.

Ikke mottatt/hentet ordre
Om du ikke er treffbar ved lossing av din bestilling debiteres du for de kostnader som oppstår. Dette gjelder også pakker som leveres til utleveringssted og som ikke blir hentet. Du debiteres returkostnader for respektive produktgrupper som går i retur.

For varer som er bestilt, men ikke løst ut debiteres en avgift på 290:- eksl. mva for dekning av våre omkostninger.

Leveringstid
En leveringsbeskjed sendes til din epostadresse innen 2 arbeidsdager etter du har lagt inn din bestilling. På leveringsbeskjeden angir vi når varene beregnes å leveres fra vår leverandør. Om du, mot formodning, ikke har fått en leveringsbeskjed innen denne tid ber vi deg kontakte vår ordreavdeling på 69 84 60 60 eller kundeservice@bole.no.

Leveringstiden kan variere på bakgrunn av sesong og valg av vare. De produkter som ikke er lagerførte må bestilles fra fabrikk og disse produkter har oftest en lengre leveringstid, som i visse tilfeller ligger på ca. 8-10 uker. Skulle leveringstiden som oppgis på din leveringsbeskjed ikke leve opp til dine forventninger har du selvfølgelig rett til å endre, alternativt annullere din bestilling. Kontakt Kundetjeneste senest to dager etter du har lagt inn din bestilling om du ønsker å endre status på din bestilling. OBS! En ikke lagerført vare hvor produksjonen er påbegynt etter din bestilling kan ikke endre status og går dermed ikke å avbestille.


Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp gjennomført i vår nettbutikk. Du har kun angrerett når du handler utenfor fast utsalgssted. Angreretten forutsetter at du overholder angrefristen, altså at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen gir oss melding om dette. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid, og senest innen 14 dager etter at du benyttet angrefristen. Skal angreretten benyttes så gjelder denne på kjøpet i sin helhet. Om angreretten benyttes står kunden selv for returfrakten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Vi legger ved angrerettskjema som vedlegg til e-postkvitteringen du mottar når kjøpet er gjennomført.

Du er ansvarlig for trygg retur. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

 • Angreretten gjelder ikke for undertøy som er tatt ut av forpakningen.
 • Angreretten gjelder kun for produkter kjøpt i nettbutikken.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert utsendelsesportoen. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Returnerer du deler av en ordre, betaler vi kun verdien for varene som returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg, eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg, og vi trekker fra 95 kroner ved tilbakebetaling, som er vårt faste returfraktbeløp. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller faktura. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettloven inneholder restriksjoner når det kommer til tilvirkningskjøp. Etter lovens § 11 annet ledd løper her fristen fra de påkrevde opplysninger er mottatt. I tråd med lovens § 16 kan det avtales at produksjon påbegynnes før angreretten går ut, men skulle kunde da velge å benytte seg av angreretten må kunden selv betale alle påløpte kostnader så langt.

Angreretten gjelder kun for privatpersoner. Er du usikker på hvilke produkter som ikke omfattes av den generelle angreretten ber vi deg kontakte Kundetjeneste på 69 84 60 60 eller via kundeservice@bole.no.

Når kunden handler på Bole.no godtar man de generelle kjøpsbetingelsene ved bestilling og det godkjennes da at produksjon av denne typen varer påbegynnes. Alle slike varer er merkede i butikken og det vil komme opp en påminnelsestekst i kassen om at den generelle angrefristen ikke gjelder.

Returer Forbruker
Skal angreretten påberopes gjelder følgende:

Gi beskjed til vår Kundetjeneste innen 14 dager etter du har mottatt varen og delvis utfylt angrerettskjema.

Du har som kunde rett til å undersøke varen du har tatt imot før en eventuell avgjørelse om retur tas. Undersøkelsen skal gjøres med forsiktighet og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig da varen skal returneres i uforandret stand. Varen skal returneres i originalforpakningen. Ordren skal også returneres i sin helhet.

Pakker sendt mot postoppkrav vil ikke bli løst ut.

Bole.no kan debitere kunden for eventuelle ekstra kostnader som følger av ikke komplette returer, alternativt nekte å akseptere returen.

Ta alltid vare på følgeseddelen til returen er godkjent av Bole.no.

Ved retur fra kunde til oss står kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten.

Om du ikke er treffbar ved lossing av din bestilling debiteres du for de kostnader som oppstår. Dette gjelder også pakker som leveres til utleveringssted og som ikke blir hentet. Du debiteres returkostnader for respektive produktgrupper som går i retur.

Returer firmaer
I de tilfeller som næringsdrivende handler hos Bole.no så brukes kjøpsloven. Returomkostninger på 15 % av varens verdi kommer i tillegg utover kostnad for returfrakt.


Garantier

Bole.no strever etter å, i samarbeid med våre leverandører, tilby de beste garantiene i bransjen og samtlige varer hos Bole.no er derfor omfattet av garantier. Mer informasjon om hva garantien innebærer og hvor lenge den gjelder på den varen du har bestilt finner du i forbindelse med produktbeskrivelsene. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres uten kostnad for deg. Vi benytter oss av en mengde ulike serviceverksted avhengig av produkt og leverandør. Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne rett serviceverksted.

Ved en innmeldt garantisak hvor ingen feil kan konstateres må vi, via vår leverandør, debitere deg for de kostnader som eventuelt oppstår. Dette gjelder også i de tilfeller hvor du selv har forårsaket skaden som f.eks. ved feilmontering eller feilhåndtering. Ta alltid vare på fakturaen, da den vil fungere som garantibevis. Om du har betalt på annet vis må du ta vare på kvitteringen som du får via e-post i forbindelse med at varen leveres, da den fungerer som garantibevis i disse tilfeller.


Reklamasjon

Om du oppdager kvalitetsfeil på leverte varer ber vi deg kontakte oss så vi kan rette til feilen. I de tilfeller hvor varen byttes ut er det ditt ansvar å få returnert den defekte varen. En retur som oppstår på bakgrunn av en reklamasjon bekostes av Bole.no. Bestill ikke håndverkere, veterinær, smed eller andre tjenester før du har kontrollert at du har mottatt rett produkter og at ingen skader har oppstått under leveringen.

Det gis ikke erstattning for installasjonskostnader. Hvis spesiell kunskap kreves for installere varen, skal attest fra installatør legges ved varen.

Ved eventuelle synlige eller skjulte skader behøver vi, om mulig, fotodokumentasjon på skaden. Om du vil gjennomføre en reklamasjon, vennligst kontakt vår Kundetjeneste på 69 84 60 60 eller via kundeservice@bole.no.

Andre garantispørsmål kan stilles til vår kundetjeneste.

Skulle du få levert feil varer ber vi deg kontakte Kundetjeneste så fort som mulig. Feilplukkede varer får ikke monteres, i så fall anses kunden å ha godkjent leveransen. Dette gjelder ikke ved omstendigheter som gjør at det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert. I disse tilfeller kommer vi til å rette opp i feilen.

Om det mot formodning skulle mangle en eller flere varer i leveransen, ber vi deg kontakte kundeservice innen 30 dager. Reklamasjon av manglende vare etter 30 dager kommer til å bli avvist.


Endring i vilkårene

Bole.no forbeholder seg retten til å endre innholdet i disse kjøpsvilkår. Oppgitte kjøpsvilkår gjelder inntill videre. Gjeldende kjøpsvilkår publiseres alltid på Bole.no.


Force majeure

Er Bole.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Bole.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler etter norsk lov.


Forbehold

Bole.no reserverer for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Prisgaranti

Bole har prisgaranti på utvalgte produkter fra sortimentet som er merket med ”Prisgaranti”. Dette innebærer at vi regelmessig kontrollerer markedets priser, slik at våre priser aldri er høyere enn konkurrentenes priser. Om du som kunde finner samme vare til en lavere pris enn den vi tilbyr, matcher vi denne prisen og gir deg varen til samme pris som konkurrentens eller tilbakebetaler hele mellomlegget.

 

Følgende vilkår må oppfylles for at prisgarantien skal gjelde:

 • Varen må være merket med ”Prisgaranti” på Bole.no og være identisk med tilsvarende vare du finner til en lavere pris.
 • Butikken med den lavere prisen må være en norsk nettbutikk, ikke en fysisk butikk. Nettbutikken får ikke være en auksjonsside eller lignende.
 • Prisgarantien gjelder kun om dokumentasjon kan fremlegges til Bole, f.eks. gjennom en annonse, produktlink eller lignende.
 • Vårt tilbud om prisgaranti gjelder i 10 dager fra ordredato. Ordredato er den datoen du la inn din bestilling på Bole.no.

Copyright

Copyright © Bole.no Alt materiale på vår hjemmeside (https://www.bole.no) er copyright-beskyttet av Bole Norge AS. Dette betyr at alle tekster, bilder, layout og illustrasjoner er copyright-beskyttede. For å bruke materiale fra vår hjemmeside kreves en skriftlig tillatelse fra Bole Norge AS.

For å søke om tillatelse til å bruke beskyttet materiale, kontakt kundeservice@bole.no. Alle varemerker og bilder som nevnes eller vises på våre websider er copyright-beskyttede og / eller beskyttede varemerker til respektive eiere.

 

Kjøpvilkår er sist oppdatert 9 september 2020 MK

Copyright Bole Norge AS | Org no: NO974389428MVA | Ramstadveien 1, 1850 Mysen