69 84 60 60
– Man-Fre: 08.30 - 16:30
Logg inn – Opprett konto:
 • Hjem >
 • Retningslinjer for Personvern

Retningslinjer for Personvern

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern og markedsføring (”Retningslinjer for Personvern”) beskriver hvordan Bole Norge AS, org. nr. 974 389 428, Ramstadveien 1, 1850 Mysen, e-post: kundeservice@bole.no, (” Bole”, ” vi”) samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger.

1.1 Retningslinjene for Personvern gjelder fordi Bole leverer tjenester og produkter i tilknytning til kjøp, service og øvrig kontakt med Bole, så som besøk på hjemmesiden. Retningslinjene for Personvern gjelder også for den behandlingen av personopplysninger som utføres innenfor rammen for innehav av Bole-konto (” Kontoinnehaver”).

1.2 Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse Retningslinjene for Personvern vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Personopplysningsansvarlig

Bole er personopplysningsansvarlig for Boles behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Bole er også personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger innenfor rammen for innehav av Bole-konto.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne besøke vår hjemmeside, kjøpe våre varer eller tjenester eller kontakte oss for service eller informasjon må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Bole samler inn og behandler personopplysninger om deg når du gjennomfører et kjøp på Boles hjemmeside, bruker Bole kundeservice, besøker Boles hjemmeside eller et event som Bole arrangerer eller når du på annen måte har kontakt med Bole. Informasjonen som samles inn fra deg i forbindelse med bestillinger og kjøp kreves for at du skal kunne inngå avtale med Bole og for at Bole skal kunne levere sine tjenester og tilbud.

3.3 Hvis du er Kontoinnehaver samler Bole inn personopplysninger om deg som du oppgir i forbindelse med din registrering av kontoinnehavet. Bole samler også inn opplysninger om deg i den tiden du er Kontoinnehaver innenfor rammen for ditt kontoinnehav, så som din innkjøpshistorikk, hvordan du samhandler med Boles nettsted, hvilke tilbud du har vært interessert i ved å lese en e-post eller klikke på en lenke. Bole behandler også opplysninger som Bole fra tid til annen gis tilgang til gjennom din Bole-konto. Som Kontoinnehaver kan du når som helst oppdatere dine opplysninger ved å gå inn på ”Mine sider”.

3.4 Vi samler også inn og oppdaterer dine adresseopplysninger via tredje parts tjenester for adresseoppdatering.

4. Hvilke opplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som er kunde hos Bole

De personopplysningene Bole samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp og benytter våre support-tjenester er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kundenummer
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av Boles hjemmeside

4.2 For deg som er Kontoinnehaver

De personopplysningene Bole samler inn og behandler om deg som er Kontoinnehaver er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kontoinformasjon
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av Boles hjemmeside
 • Informasjon om hvilke av våre varer eller tilbud du har vært interessert i, hvordan du samhandler med våre nyhetsbrev og hvilke av våre events du har meldt deg på
 • Opplysninger om dine kjøp
 • Informasjon om ditt kontoinnehav
 • Tittel og signaturrett

5. Hvorfor behandler Vi opplysninger om deg?

5.1 For deg som er kunde hos Bole

Bole behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler Bole dine personopplysninger for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, så som gjennomføring av kjøp, fakturering og levering av support;
 • Muliggjøre allmenn kundepleie og kundeservice, som for å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger;
 • Gi informasjon og rette markedsføring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon som gjelder Boles og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester;
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester;
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev samt på nettet;
 • Vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger;
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner;
 • Forhindre bedragerier og utføre risikovurderinger; samt
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslovgiviningen.

Opplysningene kan også utgjøre underlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av varer og tjenester.

5.2 For deg som er Kontoinnehaver

Utover oppregningen over behandler Bole personopplysninger om Kontoinnehavere også med tanke på å:

 • Administrere kontoinnehavet;
 • Gi deg mulighet til å benytte Kontoinnehavets fordeler så som mulighet til å lagre innkjøpslister, forhåndutfylte opplysninger, flere betalingsalternativer, smidigere håndtering av saker og reklamasjoner og mulighet til å håndtere flere adresser;
 • Gi deg spesialtilbud;
 • Muliggjøre kommunikasjon med deg som Kontoinnehaver via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Muliggjøre personlige tilbud, markedsføring og invitasjoner til events via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

6.1 Bole baserer behandlingen av dine personopplysninger på ulike juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde eller som Kontoinnehaver, så som for å gjennomføre bestillinger, kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som Kontoinnehaver, så som forenklet administrasjon og orderhistorikk. Med støtte i dette juridiske grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg som Kontoinnehaver, så som dine kjøp, din atferd på vår hjemmeside, din samhandling med Bole samt din interesse for våre tilbud og produkter for å kunne oppfylle vår forpliktelse til å gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører bygger på en såkalt interesseavveiing. Dette gjelder eksempelvis den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester samt forå å foreta en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på totale innkjøpssummer. Bole behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveiing.

6.4 I noen tilfeller kan Bole ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunna oppfylle regnskapslovens krav.

7. Sammenstillng av vår personopplysningsbehandling

Formål Juridisk grunnlag Kategorier av personopplysninger Lagringstid

For å administrere, utvikle og levere våre varer og tjenester samt å yte support

Oppfyllelse av avtale om kjøp (salgsvilkår)

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

To år etter at du sist var aktiv hos Bole, for eksempel ved å handle hos oss eller kontakte vår kundeservice

For å forsikre oss om at lovens krav etterleves, så som regnskapsloven

Rettslig forpliktelse

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

Så lenge vi er forpliktet til å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lov

For å markedsføre Bole og våre samarbeidspartnere eller konsernselskaps varer og tjenester via post, e-post, telefon og SMS/MMS

Interesseavveiing

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

To år etter at du sist var aktiv hos Bole, for eksempel ved å handle hos oss eller kontakte vår kundeservice

For å administrere ditt kontoinnehav, gi deg mulighet til å få individuelt tilpassede tilbud samt muliggjøre rettet kommunikasjon via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Oppfyllelse av avtale om Bole-konto

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon Betalingsopplysninger
 • Kundenummer
 • Informasjon om hvordan du brukte nettstedet vårt, om hvilke av våre tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har samhandlet med og hvilke av våre events du har meldt deg på
 • Opplysninger om dine kjøp
 • Informasjon om ditt kontoinnehav

Så lenge du har en Bole-konto.

8. Profilering

8.1 Bole kan behandle dine personopplysninger via profilering hvis du er Kontoinnehaver. Hvis du er Kontoinnehaver analyseres informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke av våre varer, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har samhandlet med og hvilke av våre events du meldt deg på, opplysninger om dine kjøp og informasjon om ditt kontoinnehav for å kunne gi deg tilbud som vi tror passer deg og for å invitere deg til events vi tror du kunne ha lyst til å delta på.

8.2 Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger via profilering. Dette gjør du ved å ringe Boles kundeservice eller ved å kontakte kundeservice@bole.no. Når Bole har mottatt din melding kommer Bole til å opphøre med å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

9. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

9.1 Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse Retningslinjene for Personvern. Bole kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre Boles rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

9.2 Bole lagrer opplysninger om kunder i høyst 24 måneder etter at kunden har gjennomført sin siste bestilling av reise eller fra det tidspunktet kunden sist gjennomførte en annen bestilling eller kjøp.

9.3 Bole lagrer opplysninger om Kontoinnehavere så lenge Kontoinnehaveren har en Bole-konto.

10. Hvem videregir i personopplysningene til?

10.1 Bole kan komme til å videregi dine opplysninger til tredje part, så som til Boles konsernselskaper og andre samarbeidspartnere samt leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester. Bole kan også komme til å gi dine opplysninger til bedrifter som leverer tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har riktige adresseopplysninger til deg.

10.2 Tredje part som Bole videreformidler informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en kunder eller Kontoinnehavere får kun benytte informasjonen med formål om å selge og markedsføre Boles og Boles samarbeidspartnerers og konsernselskapers tjenester og produkter eller med formål om å levere tjenester med tilknytning til Boles avtale med deg som kunde eller Kontoinnehaver. Hvis du søker om en kreditt ved kjøp av en vare eller tjeneste kan opplysningene dine komme til å bli videreformidlet til kredittopplysningsvirksomheter.

10.3 Personopplysninger kan videre komme til å blir videreformidlet av Bole hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Boles rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

10.4 Bole kan komme til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av Boles leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer Bole til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å lovilig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

10.5 Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredje part om vi ikke har din tillatelse til det.

11. Endring av Retningslinjene for Personvern

11.1 Bole har rett til når som helst å endre disse Retninglinjene for Personvern. Bole kommer til, med rimelig varsel, å underrette deg ved endringer av Retningslinjene for Personvern. Hvis du ikke godtar endringene har du rett til å si opp avtalen med Bole før de endrede Retningslinjene for Personvern trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Bole.

12. Beskyttelsen av dine personopplysninger

12.1 Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Bole har derfor iverksatt de sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring og sletting. Eksempelvis lagres alle opplysninger om kunder samt Kontoinnehavere i en database som er beskyttet av tilgangsstyring og brannmur.

13. Dine rettigheter

13.1 Bole er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

13.2 Bole kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

13.3 Du har rett til å kreve

 1. Tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang i kalenderåret har du rett til, ved hjelp av en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutdrag om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene er hentet hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutdraget å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.
 2. Rettelse av dine personopplysninger. Vi kommer, på forespørsel fra deg, til, så hurtig som mulig, å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
 3. Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.
 4. Begrensning av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de bare blir behandlet for bestemte avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at opplysningene dine er feilaktige og du har krevd retting i samsvar med punkt 13.3 b). I den perioden opplysningenes korrekthet utredes, kommer behandlingen av dem til å være begrenset.

13.4 Bole kommer til å underrette hver mottaker i tilfeller der dennes personopplysninger er videreformidlet i samsvar med punkt 10 over om eventuelle rettelser eller sletting av opplysninger samt begrensning av behandling av opplysninger.

13.5 Du har rett til å protesetere mot personopplysningsbehandling som utføres med støtte i interesseavveiing. Hvis du protesterer mot slik behandling kommer vi bare til å fortsette behandlingen hvis det foreligger berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

13.6 Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger for direktemarkedsføring har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til kundeservice@bole.no. Når har vi mottatt din innvending kommer vi til å opphøre med å behandle personopplysningene for slik markedsføringsformål.

13.7 Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datainspektionen/Datatilsynet.

14. Cookies

14.1 Når du besøker vår hjemmeside benytter vi cookies; du finner mer informasjon om hvordan vi behandlar cookies i våre cookiepolicy.

15. Kontaktinformasjon

15.1 Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene for Personvern, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du under.

Bole Norge AS

Ramstadveien 1

1850 MYSEN

kundeservice@bole.no

sist oppdatert 21. mai 2018